Бижута от перли

Изящните бижута от перли са несъмнено силно желани от дамите. Затова днес ще Ви запознаем с перлите и техните видове. Целта ни е, запознавайки ви с различните видове перли и тяхната структура, да улесним максимално избора Ви и да се насочите към правилно търсените от Вас перли.

Перлите се образуват, когато песъчинка или друга дребна частица случайно попадне в тялото на мидата и започне да я дразни. Ако мидата не успее да изхвърли чуждото тяло, тя започва да отделя специално вещество, наречено седеф, с което го обвива.Така след дълъг процес се образува перлата. Най-високо ценен е перленият бял цвят с розов и синкав оттенък. Другите цветови оттенъци на перлите са златист, сребрист, зелен, черен, съществуват и такива в цветовете на дъгата.

Нека сега разгледаме видовете перли:

  • Естествени перли – Естествените перли в черупките на мидите са рядкост. Още по-голяма рядкост са хубаво образуваните перли, които биха били подходящи за изработка на бижута от перли. Тези причини и голямото желание да се притежават перли са довели до необходимостта от намиране на начин за тяхното изкуствено производство в големи количества и за по-ниска цена.
  • Култивирани перли – Култивираните перли според начина на създаването и качеството са най-близки до естествените. Те възникват като зрънца пясък (или друго твърдо тяло) се внася вътре в черупката на мидата от човешка ръка. След това мидата се връща да живее във водата. След определен период от черупката се вади перлата, която междувременно се е оформила около твърдото тяло. По този начин, в подводни ферми за перли се произвеждат големи количества.
  • Имитирани перли – Имитираните перли са всички перли, които по своя блясък напомнят на истинските (получени по естествен или изкуствен път), но по начина на производство и структурата си са съвсем различни. Тези „перли“ са изцяло продукт на човешка ръка, без участие на мидите.