Защита на данни


Важно:

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани, за изброените по-долу целите ана покупко продажбата

Нормативна основа

Нашият магазин стриктно спазва актуалните разпоредби от  Закона за защита на личните данни